Scrophularia alpestris J. Gay ex Benth. Scrophulariaceae
Ecología: Bosques caducifolios 5-11 dm V-VII
Distribución: Sistema pirenaico-cantábrico
Lugar: Bosque de Irati, NA

Bosque de Irati, NA