Adonis pyrenaica DC. Ranunculaceae
Ecología: Prados pedregosos 10-45 cm VI-VIII
Distribución: Sistema pirenaico-cantábrico
Lugar: Vall de Núria, GI

Vall de Núria, GI