Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck in Rchb. Leguminosae
Ecología: Orlas de bosque 1-2 m IV-VIIPiorno asturiano
Distribución: Cordillera cantábrica
Lugar: Lagos de Saliencia, AS

Lagos de Saliencia, AS