Teucrium pyrenaicum L. Lamiaceae
Ecología: Roquedos calizos 5-10 cm VI-VIII
Distribución: Sistema pirenaico-cantábrico
Lugar: Valle de Belagua, NA

Valle de Belagua, NA