Sideritis tragoriganum subsp. tragoriganum Lag. Lamiaceae
Ecología: Matorrales secos calizos 2-5 dm III-VII
Distribución: Iberolevantina
Lugar: L'Horta Nord, V
Sinónimos: S. angustifolia

L'Horta Nord, V