Flora silvestre del Mediterráneo 1
Juglandaceae
Juglans

Juglans regia
Nogal