Quercus pyrenaica Willd. Fagaceae
Ecología: Bosques caducifolios de montaña 3-20 m IV-VIRebollo
Distribución: Mediterráneo oeste
Lugar: Sierra Espadán, CS

Sierra Espadán, CS