Centaurea rouyi Coincy Compositae
Ecología: Roquedos, matorrales calizos 1-4 dm IV-VI
Distribución: Iberolevantina Endemismo del norte de Alicante
Lugar: Cap d'Or, Marina Alta, A

Cap d'Or, Marina Alta, A