Carthamus carduncellus L. Compositae
Ecología: Matorrales, prados de montaña 2-15 cm V-VIICardo arzolla
Distribución: Mediterráneo centro-oeste
Lugar: Sierra Espadán, CS
Sinónimos: Carduncellus monspelliensium

Sierra Espadán, CS