Rosa pouzinii Tratt. Rosaceae
Ecología: Orlas de bosque 1-2 m V-VIIRosa silvestre
Distribución: Mediterráneo centro-oeste
Lugar: Sierra de Aitana, A

Sierra de Aitana, A